Ceník stravování

Ranní svačina                                                     6  Kč

Odpolední svačina                                             6  Kč

Oběd                                                                    20 Kč

Oběd odložená školní docházka                 22 Kč

 

--------------------------------------------------------------------------

Dopolední strava                                               26 Kč

Celodenní strava                                               32 Kč

--------------------------------------------------------------------------

 

Dopolední strava pro odloženou školní docházku       28 Kč

Celodenní strava pro odloženou školní docházku       34 Kč

 

Stravování a úhrada stravného - Strava se nahlašuje den před nástupem dítěte do 11 hodin, ve výjimečných případech do 13 hodin ( např. při náhlém onemocnění dítěte ). Pokud není dítě takto přihlášeno, nemůže být následující den přijato do MŠ. Odpolední svačiny lze odhlásit nejpozději téhož dne do 7, 30 hodin ( i telefonicky ). Neodhlášený oběd je možné vyzvednout v mateřské škole do 12 hodin pouze do jídlonosičů.

Povinností rodičů je vyzvednutí poukázky s vypočítaným stravným za předcházející měsíc 4. den v měsíci v mateřské škole a následně do 10. dne běžného měsíce zaplatit buď hotovostně v pokladně OÚ, bezhotovostně bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.